DropmerchDropmerchDropmerch

Användarvillkor

1. Allmänt

För att handla hos oss måste du ha fyllt 18 år samt ha en giltig ID-handling för paketförsändelser. Om du är under 18 år behöver du ha fått samtycke till ditt inköp från din vårdnadshavare.

  Dropmerch är ett registrerat varumärke och ägs och drivs av Ride All Day AB (org.nr 556926-6165), Manufakturgatan 23, 41707 Göteborg

  2. Reklamation och klagomål

  Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.

   Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.
    Det är viktigt att du behåller emballaget och orginalförpackningen vid reklamation, oavsett synliga skador på emballage eller ej. Utan emballage garanterar vi inte att vi godkänner reklamationen. 
     Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts. Synliga fraktskador på ett paket anmäls direkt till transportören/ombudet som ska göra en notering om skadan på din fraktsedel. Skador som inte har noterats hos ombudet/chaufför ersätts ej. Vänligen informera postombudet eller distributionsbudet att paketet är skadat så att skadan noteras på följesedeln och registreras i transportörers system.

      2.1. Klagomål - konsumenter

      För konsumenter följer vi lagen om konsumentförsäljning av varor (sv. Konsumentköplagen) och ditt klagomål kommer att hanteras i enlighet med nämnda lag.

       2.2. Klagomål - företag

       Om du i egenskap av företagsägare eller företag har fått en skadad eller defekt produkt måste du klaga omedelbart efter att du fått produkten.

        2.3. Klagomålsprocess

        Både privatpersoner och företag ska, om tillämpligt, informera oss om eventuella defekta eller skadade produkter och returnera defekta produkter i enlighet med instruktionerna under "Klagomål och returer".

         2.4 Ansvarsbegränsning 

         Vi är inte ansvariga gentemot dig för förlorade vinster eller andra följd-, speciella, indirekta eller oförutsedda skador som uppstår till följd av eller relaterar till något avtal mellan dig och oss, även om vi informeras om möjligheten till sådana skador.
          Vårt samlade ansvar som uppstår på grund av eller i samband med något avtal mellan dig och oss får inte överstiga SEK 1 000 eller det kontantbelopp som faktiskt byts mellan dig och oss under de senaste sex månaderna. Tillämplig lag tillåter kanske inte den begränsning eller uteslutning av ansvar som beskrivs i detta avsnitt. I sådana fall kommer vårt ansvar att begränsas i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

           3. Klagomål och returer 

           Vid klagomål, skicka följande information till oss via vår e-postadress: support@dropmerch.com 

           -Ordernummer 

           -Artikelnummer

           -Anpassat namn och adress

           -Lägg till bild av det defekta föremålet

           4. Hur går du tillväga vid reklamation?

           Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till support@dropmerch.com där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

           Det är viktigt att du behåller emballaget och orginalförpackningen vid reklamation, oavsett synliga skador på emballage eller ej. Utan emballage garanterar vi inte att vi godkänner reklamationen. 

           Om det inte lyckas oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagen. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.

           Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagen. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

            5. Ansvarsbegränsning

            Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

             Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.
              Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

               6. Produktinformation

               Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

                7. Tvist och lagval

                I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr
                 Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
                  Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

                   8. Beställning

                   Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att dina personuppgifter registreras i vårt kundregister. Avtal om köp träffas först när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mejladress du angivit. Vid eventuella felaktigheter i t.ex. angivande av pris, lagerdifferenser, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering får du självklart välja att avboka din order utan kostnad.
                    Rabattkoder kan endast användas enskilt, ej i kombination med varandra.
                     När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.
                      Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post: support@dropmerch.com
                       Vi producerar din beställning på begäran. Du kan skapa och designa dina egna varor via vår sajt genom att använda vårt verktyg för skapande av design och ladda upp texter och grafik. All sådan text, grafik eller design som laddas upp av dig kallas nedan "Ditt innehåll".

                        8.1 Att lägga en beställning

                        Innan du gör en order kommer du att presenteras med kostnaden för din beställning, inklusive frakt (dock inte inklusive lokala avgifter såsom moms eller tullavgifter), samt en förhandsgranskning av din produkt. Förhandsgranska din design noggrant och korrigera eventuella misstag innan du gör din beställning.
                         Vi är inte ansvariga för stavning, skiljetecken eller grammatiska fel som du har gjort eller fel eller misstag i uppladdade bilder, sämre kvalitet eller låg upplösning av uppladdade bilder, designfel som du har infört, fel i användarvalda alternativ som val av material, kvantitet eller produkttyp.
                          När du gör en beställning gör du ett bindande erbjudande om ett försäljningsavtal. Ditt erbjudande accepteras av oss när du får ett e-postmeddelande från oss som bekräftar din beställning.
                           Om en produkt är slutsåld har vi rätt att annullera beställningen och återbetala alla belopp som betalats på bästa sätt.

                            9. Äganderätten

                            Alla produkter förblir vår egendom tills full betalning har gjorts.

                             10. Avbokningsavgift

                             Om du i egenskap av konsument enligt definitionen i konsumentköplagen annullerar din beställning innan du har mottagit dina produkter kommer du endast att återbetalas 50 procent av det belopp som vi har debiterat dig för din beställning. Om produkterna har skickats vid tidpunkten för din avbokning är du skyldig att skicka dem på egen bekostnad. Om du inte skickar dem igen inom en vecka från mottagandet kommer vi inte att återbetala något belopp till dig.
                              Om din avbokning orsakar oss större kostnader / skador än 50 procent av vad vi har debiterat dig för din beställning har vi rätt att kräva sådana kostnader / skador från dig genom kvittning och / eller genom en extra betalning från dig.
                               Det som anges ovan gäller inte för företag eller andra köpare som inte kvalificerar sig som konsument i lagen om konsumentförsäljning av varor (sv. Konsumentköplagen). Företagskunder har ingen rätt att annullera sin beställning hos oss.

                                11. Betalning

                                Betalningsmetod väljs på webbplatsen när du gör din beställning.

                                 Alla överföringar som genomförs via vår webbplats hanteras och genomförs genom dedikerade gateways från tredje part för att garantera ditt skydd. Kreditkortsinformation lagras inte och all kortinformation hanteras via SSL-kryptering. Läs villkoren för betalningsgatewayen som valts för transaktionen eftersom de är ansvariga för de transaktioner som gjorts.

                                 12. Priser

                                 Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är exklusive moms.
                                 Avgift för frakt kan tillkomma.
                                 Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

                                  13. Nyttjanderätt

                                  Du ger oss kostnadsfritt den icke-exklusiva, underlicensierade rätten att kopiera, modifiera, distribuera, använda, skapa derivat av och rasterisera och / eller vektorisera ditt innehåll i syfte att uppfylla din beställning och / eller att marknadsföra (digitalt och på något annat sätt) våra eller våra dotterbolags webbplatser, produkter och tjänster till dig och andra.

                                   14. Dina rättigheter och garantier

                                   Du intygar och garanterar att du har alla nödvändiga rättigheter (inklusive upphovsrätt, varumärke, publicitetsrättigheter osv.) För att använda ditt innehåll och att vi kan producera din produkt som innehåller ditt innehåll utan att kränka tredje parts rättigheter.
                                    Du intygar och garanterar att ditt innehåll inte kränkande eller förtalar någon tredje part.
                                     Du intygar och garanterar att du har tillräckliga rättigheter för att vi ska kunna kopiera, distribuera, använda, modifiera, skapa härledda verk av och vektorisera ditt innehåll i syfte att uppfylla din beställning och / eller marknadsföra våra eller våra dotterbolags webbplatser, produkter tjänster till dig och andra.

                                      15. Vägran att skriva ut eller säga upp försäljningsavtalet

                                      Vi kan, efter eget gottfinnande, utan något ansvar, vägra att skriva ut en beställd produkt och / eller säga upp ett försäljningsavtal med dig om ditt innehåll, enligt vårt eget gottfinnande, bryter mot villkoren i detta avtal, lag eller på annat sätt är olämpligt.

                                       16. Ansvarsfriskrivning - Defekta produkter etc.

                                       16.1 Felstavningar etc.

                                       Vi ansvarar inte för stavning, interpunktion eller grammatiska fel som du har gjort, sämre kvalitet eller låg upplösning på uppladdade bilder, designfel som du har infört, fel i användarvalda alternativ som val av material, kvantitet eller produkttyp.

                                        16.2 Avvikelser i levererad kvantitet

                                        Vi kommer att göra vårt bästa för att leverera rätt beställd kvantitet. Vi har skyldighet att tilldela en kredit som motsvarar icke levererad mängd produkter.
                                         En avvikelse i detta avseende ska inte utgöra en defekt i den levererade produkten.

                                          16.3 Avvikelser i färg

                                          Vi kommer att göra vårt bästa för att få bästa möjliga färgåtergivning av ditt innehåll när vi producerar din produkt. Variationen är dock inneboende i utskriftsprocessen och du accepterar att vi inte kan garantera en exakt färgmatchning mellan ditt innehåll och den tryckta produkten föremålet för din beställning.
                                           En avvikelse i detta avseende ska inte utgöra en defekt i den levererade produkten.

                                            16.4 Avvikelser i kapning - tryckbilder och annat tryckt material.

                                            Vi kommer att göra vårt bästa för att klippa ditt tryck för att få bästa möjliga matchning av din produkt som visas i förhandsgranskningen innan du beställer. Variationen är dock inneboende i utskriftsprocessen och du accepterar att vi inte kan garantera en exakt matchning i den levererade produkten och produkten som visas i förhandsgranskningen med avseende på hur klistermärken klipps.

                                             En avvikelse i detta avseende ska inte utgöra en defekt i den levererade produkten.
                                              Inget ansvar för din användning av produkten
                                               Vi är inte ansvariga för skador som uppkommit (inklusive skador på egendom) genom din användning eller placering av våra produkter.
                                                Du är ensamt ansvarig för att se till att din användning av våra produkter överensstämmer med alla tillämpliga lagar eller regler och inte skadar ytan där du väljer att placera våra produkter.

                                                 17. Ändringar i Användarvillkor

                                                 Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

                                                 Ansök om att starta egen butik

                                                 Söndag,Måndag,Tisdag,Onsdag,Torsdag,Fredag,lördag
                                                 Januari,februari,Mars,April,Maj,Juni,Juli,Augusti,September,Oktober,November,December
                                                 Det finns inte tillräckligt av dessa artiklar. Endast [max] kvar.
                                                 Kundvagn

                                                 Din vagn är tom.

                                                 Return To Shop